>>>>> MATEMATICĂ clasa a IV-a Bistrița >>>>>>>
Sâmbătă, 3 octombrie 2020 - Lista elevilor admisi

2020-10-04 11:55:46

Rezultatele testării elevilor pentru admiterea în grupa de excelență la disciplina matematică pentru elevii din clasa a IV-a Bistrița, vor fi trimise nominal către fiecare elev prin dnele învățătoare de la școla/clasă.

Având în vedere că evaluarea a avut loc online, lucrările copiilor au fost arhivate în urma transmiterii foto de către elevi a fiecărui subiect rezolvat în parte. Profesorii coordonatori pot să confrunte subiectele și baremele de pe site cu lucrările copiilor în original. Eventualele contestații le vom soluționa până in data de 5 octombrie 2020, ora 14:00. Acestea vor fi solicitate numai de profesorul copilului, nu de părinte. Ele vor fi discutate la ora 14:00, pe zoom prin linkul aferent grupei (pe care îl vom reafișa pe site/ trimite profesorului) din care a făcut parte elevul la evaluare.

Eventualele, contestații se pot depune pe aderesa de e-mail a CJExBN numai de profesorul copilului la adresa excelentabn@gmail.com până luni, 5 octombrie 2020 ora 14:00